เอกสารประกอบการอบรมเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)


เอกสารคู่มือ ประกอบการอบรมเว็บไซต์อาจารย์ (moodle)

เอกสารประกอบการอบรม มีทั้งหมด 3 file

การเพิ่มเอกสารในเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle 2.6).pdf

Course-management-17-02-2558.pdf

front-page-28-01-2558.pdf