นักศึกษาปัจจุบัน


รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ปัจจุบัน


1) ประเภทใบรายชื่อ (สำหรับอาจารย์)

     ลำดับ        หัวข้อดาวน์โหลด 
สาขาการสร้างภาพยนตร์
ดาวน์โหลด 
สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  
1ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 56คลิ๊ก คลิ๊ก 
2ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 57คลิ๊ก คลิ๊ก 
3ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 58คลิ๊ก คลิ๊ก 
4ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 59คลิ๊ก คลิ๊ก 
5ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 60คลิ๊ก คลิ๊ก 


2) ประเภทใบรายชื่อเซ็นการเข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่)


    ลำดับ       รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด     
1ใบเซ็นชื่อนักศึกษา สาขาการสร้างภาพยนตร์ ปี1-ปี4 (อัพเดทล่าสุด 15 ตุลาคม 2560)คลิ๊ก  
2ใบเซ็นชื่อนักศึกษา สาขาการสร้างสื่อและดิจิทัล ปี1-ปี4 (อัพเดทล่าสุด 15 ตุลาคม 2560)คลิ๊ก 
3
แบบฟอร์มลงชื่อ สาขาการสร้างภาพยนตร์ ปี1-ปี4 (อัพเดทล่าสุด 15 ตุลาคม 2560)คลิ๊ก
4
แบบฟอร์มลงชื่อ สาขาการสร้างสื่อและดิจิทัล ปี1-ปี4 (อัพเดทล่าสุด 15 ตุลาคม 2560)คลิ๊ก
5แบบฟอร์มลงชื่อ กิจกรรมของทางวิทยาลัย (อัพเดทล่าสุด 15 ตุลาคม 2560)คลิ๊ก3) ประเภทกำหนดรูปแบบฟอร์มการทำศิลปนิพนธ์ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์

     ลำดับ        รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตัวอย่างฟอร์มแบบ PDF สาขาการสร้างภาพยนตร์ สาขาการสร้างภาพยนตร์
( File word )
ตัวอย่างฟอร์มแบบ PDF สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล     สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
( File word )
1ใบเสนอสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์ ภาษาไทย
อัพเดทล่าสุด (5 ธค.2560)
คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
2ใบเสนอสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์ ภาษาอังกฤษ
อัพเดทล่าสุด (5 ธค.2560)
คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
3ตัวอย่างรูปแบบการกำหนด Thesis ในเล่ม 5บท  แบบ PDF  อัพเดทล่าสุด (5 ธค.2560)คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
4รูปแบบการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
อัพเดทล่าสุด(5 ธค.2560)
คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
5รูปแบบการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย
อัพเดทล่าสุด(5 ธค.2560)
คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
6การกำหนดสีของเล่มวิจัยจบ  
อัพเดทล่าสุด(5 ธค.2560)
-รหัสสีเทา #9d9a9b เท่านั้นดูต้นฉบับ คลิ๊ก-รหัสสีเทา #9d9a9b เท่านั้นดูต้นฉบับ คลิ๊ก
7ตัวอย่างเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อัพเดทล่าสุด(5 ธค.2560)
คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
8ฟอนต์ที่ใช้ทำ Thesis คือ TH sarabun psk อัพเดทล่าสุด(5 ธค.2560)
-
-คลิ๊ก


ตัวเล่ม Thesis สีเทา รหัสสี #9d9a9bตัวหน้งสือหน้าปก สีทอง รหัสสี #ffea00

**กำหนดให้นักศึกษาต้องทำเล่ม Thesis ส่งให้วิทยาลัย จำนวน 2 เล่ม ก่อนสำเร็จการศึกษาในทั้งสองหลักสูตร**